ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสงวน มาตกำจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/05/2011
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 440961
Page Views 562011
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง กุศลครอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : รตอ.เข้ม พูนชัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด เติมผล
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ฐานวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายกองพันธ์ ต่อศรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ อาจนาเสียว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายผดุงศักดิ์ วรรณพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางชวนพิศ ชูเดช
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเวนิช สุนทโร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : พระสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยุทธ คัมภีระ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน มาตกำจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
copyright @www.streechaiyaphum2.ac.th 2011.
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ต.บ้านเล่า  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์  044-833907 , 081-8779758