ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเรื่องการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ อุทยานตาดโตน จ. ชัยภูมิ (อ่าน 90) 09 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ (อ่าน 161) 10 เม.ย. 61
ห้อง ม.5 ห้อง 2 (อ่าน 110) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.5 ห้อง 1 (อ่าน 105) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.4 ห้อง 2 (อ่าน 114) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.4 ห้อง 1 (อ่าน 126) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.2 ห้อง 2 (อ่าน 154) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.2 ห้อง 1 (อ่าน 118) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.1 ห้อง 3 (อ่าน 122) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.1 ห้อง 2 (อ่าน 118) 09 เม.ย. 61
ผลการสอบ ม1 ห้อง 1 (อ่าน 117) 09 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 273) 09 เม.ย. 61
ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 (อ่าน 257) 01 ก.พ. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า (อ่าน 345) 16 มิ.ย. 60
กำหนดราคากลางรายการหนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 376) 16 มิ.ย. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1247) 01 เม.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 501) 01 พ.ย. 59
งานทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่"อาคารภูมิภักดี" วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 473) 01 พ.ย. 59