ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ (อ่าน 47) 10 เม.ย. 61
ห้อง ม.5 ห้อง 2 (อ่าน 32) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.5 ห้อง 1 (อ่าน 34) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.4 ห้อง 2 (อ่าน 36) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.4 ห้อง 1 (อ่าน 50) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.2 ห้อง 2 (อ่าน 72) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.2 ห้อง 1 (อ่าน 52) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.1 ห้อง 3 (อ่าน 39) 09 เม.ย. 61
ห้อง ม.1 ห้อง 2 (อ่าน 34) 09 เม.ย. 61
ผลการสอบ ม1 ห้อง 1 (อ่าน 61) 09 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 221) 09 เม.ย. 61
ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 (อ่าน 191) 01 ก.พ. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า (อ่าน 295) 16 มิ.ย. 60
กำหนดราคากลางรายการหนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 314) 16 มิ.ย. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1175) 01 เม.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 449) 01 พ.ย. 59
งานทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่"อาคารภูมิภักดี" วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 417) 01 พ.ย. 59