ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
“ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ” คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
“ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ”
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๓
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ณ ห้องประชุมภูคิ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,13:15   อ่าน 73 ครั้ง