ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายสุรชัย ศรีจาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
นายสุรชัย  ศรีจาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,13:15   อ่าน 72 ครั้ง