ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔ วิชาหลัก โดยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ ดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔ วิชาหลัก โดยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
ดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบโอเน็ต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,13:14   อ่าน 63 ครั้ง