ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๔
ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ณ เขตพื้นที่ให้บริการ และโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัดชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,13:13   อ่าน 60 ครั้ง