ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ณ ห้องเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2564,13:10   อ่าน 61 ครั้ง