ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยลูกเสือเนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,15:09   อ่าน 62 ครั้ง