ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยลูกเสือเนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ณ วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ)ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,15:09   อ่าน 70 ครั้ง