ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ตอบปัญหาอาเซียน)
วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
ดำเนินกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ตอบปัญหาอาเซียน)
ณ  ห้องเพชรพิกุล  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,11:34   อ่าน 495 ครั้ง