ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่  ๒๗ - ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒
นายสงวน  มาตกำจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ประจำปี ๒๕๖๒
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,11:33   อ่าน 398 ครั้ง