ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒
คณะผู้บริหาร และคณะครู  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ณ  ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  ตำบลบ้านเล่า  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,11:32   อ่าน 425 ครั้ง