ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  ๑๙ - ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒
 นายสงวน  มาตกำจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
และคณะครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ  ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  ตำบลบ้านเล่า  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
และศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดระยอง  และจังหวัดจันทบุรี
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,11:30   อ่าน 484 ครั้ง