ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การศึกษาท้องถิ่นไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
ระหว่างวันที่  ๑๔ - ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒
 นายสงวน  มาตกำจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
“การศึกษาท้องถิ่นไทย  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.)
ณ  โรงแรมซีบรีซ  จอมเทียน  รีสอร์ท พัทยา  จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2562,11:30   อ่าน 451 ครั้ง