ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โดยมี  นายประเสริฐ  หาญห้าว  ผู้อำนวยการกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธี
ณ  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562,11:29   อ่าน 418 ครั้ง