ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
“นวัตกรรมนักวิทย์  สร้างแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ณ  ห้องเพชรพิกุล  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,11:28   อ่าน 479 ครั้ง