ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นมืออาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นมืออาชีพ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
ณ ห้องเพชรพิกุลโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 และจังหวัดกาฬสินธุ์

โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2562,13:21   อ่าน 400 ครั้ง