ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มิติใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต”
ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2562
นายสมเดช ชัยวัฒนกุลวานิช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
พร้อมด้วย นายสงวน มาตกำจร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มิติใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต”
พร้อมทั้งรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2562,13:20   อ่าน 199 ครั้ง