ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET)”
ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562
นายชุมพร ตั้งประเสริฐวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET)” โดยสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ณ ห้องประชุมแคนา ร้านอาหารโสเจ้ง จ.ชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2562,13:17   อ่าน 258 ครั้ง