ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1และม.4 พร้อมทั้งสอบคัดห้องเรียนและเลือกแผนการเรียน
วันที่ 2 เมษายน 2562
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
ดำเนินกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และม.4 พร้อมทั้งสอบคัดห้องเรียนและเลือกแผนการเรียน
ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 จ.ชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2562,13:08   อ่าน 377 ครั้ง