ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม2562 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ดำเนินกิจกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ ห้องเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 จ.ชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,20:20   อ่าน 135 ครั้ง