ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม2562 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ดำเนินกิจกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 จ.ชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,20:20   อ่าน 61 ครั้ง