ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี และบริษัทชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ.ชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2562,19:52   อ่าน 48 ครั้ง