ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และ โครงการค่ายลูกเสือพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562 คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ พร้อมด้วยลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และ โครงการค่ายลูกเสือพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2562,19:46   อ่าน 196 ครั้ง