ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                                                                        เรืองงามนามสตรีชัยภูมิ ๒ 

   คำร้อง-ทำนอง ............................................. สุพรหมณ์  ไชยรัตนโชติ และคณะครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒
   เรียบเรียงดนตรี-บรรทึกเสียง .......................................................   สุพรหมณ์  ไชยรัตนโชติ
   ขับร้อง ....................................................................................   รจนา  โชคมงคล

ใต้ฟ้าคราม "สยาม" นามเมืองชัยภูมิ     อบอุ่นใบบุญ ถิ่นภูมิเมืองสร้าง
        สมดุลธรรมชาติ หลากปูชณียสถาน   แผ่ไพศาลบารมี    "พ่อแล" (พระยาภักดีชุมพล) 
"สตรีชัยภูมิ" ปักษร (ส.ช.๒) ชุมชนยกย่อง น้อมกราบ ทราบคุณความดี
        ทุกหมู่เหล่าร่วม สร้างสถานศึกษาแห่งนี้ เป็นแหล่งชุบชีวีลูกหลาน  ฝึกตนเล่าเรียน... สร้างคน
(*)           รั้วแห่ง "ม่วง-ขาว"  สวยงามเป็นธรรมชาติ รักความสะอาด บรรยากาศสดชื่นเรื่นรม
"พิกุล" หอมกรุ่น ส่งกลิ่นฟุ้งคููููููููู่กับโรงเรียน สามัคคีน้ำใจล้นเปรียม ยินดีต้อนรับทุกคน
ครู...นั้นเปรียบดั่งเรือจ้าง พร้อมเตรียมทุกอย่าง  นโยบายตามยุคสมัย
ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ นั้น.....กว้างไกล  ทรงธรรม จริยาสวยงามสนดใส  พรั่งพร้อมด้วยภูมิปัญญา..Solo (*)
หวังให้ศิษย์  เรียนดี พร้อมมีวินัย ฝักใฝ่กีฬา   ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี่
คนดีในสังคม  ฝึกฝนพัฒาชาติไทย รักษ์ และภาคภูมิใน  ......... สตรีชัยภูมิ ๒