ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.64 KB
เอกลักษณ์โรงเรียน
สถานศึกษาส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
กีฬาเด่นเน้นแฮนด์บอล
สีประจำโรงเรียน
สีม่วง  หมายถึง  ความเป็นผู้นำ และความเข้มแข็ง
สีขาว  หมายถึง  พร้อมได้รับการพัฒนา