ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสงวน มาตกำจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/05/2011
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 440944
Page Views 561994
ลิ้งค์น่าสนใจ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายประวัติ ประสานพันธ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายอภิชาติ ห่อไธสง

 รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวมะนิดา ไทยภักดี
นายฐิติศักดิ์ วรรณพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
copyright @www.streechaiyaphum2.ac.th 2011.
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ต.บ้านเล่า  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์  044-833907 , 081-8779758