ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสงวน มาตกำจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/05/2011
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 440959
Page Views 562009
ลิ้งค์น่าสนใจ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสุพรหมณ์ ไชยรัตนโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสมประสงค์ กล้าหาญ

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุภาวดี ลาภภิญโญ
งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ
นางหทัยวรรณ เพียนอก

งานโรงเรียนกับชุมชน

นางสาวกัญญานัฐ หิรัญคำ
งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ
นางสาวดวงใจ ปัญญายิ่ง
งานสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวธมกร ดุลยปกรณ์ชัย
 กรรมการและเลขานุการ, งานประชาสัมพันธ์
copyright @www.streechaiyaphum2.ac.th 2011.
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ต.บ้านเล่า  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์  044-833907 , 081-8779758