ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสงวน มาตกำจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/05/2011
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 440949
Page Views 561999
ลิ้งค์น่าสนใจ
ฝ่ายอำนวยการ
นางจิราภรณ์ ค้ำชู

 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุนิดา ฐานวิเศษ
รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางวิจิตรา สุขสานต์

งานบริหารการเงินและการบัญชี

นางสาวผุสดี ยืนชีวิต

งานแผนงานและสารสนเทศ

นางสาวรชยา ธงภักดิ์
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวรัตนาภรณ์ แคชัยภูมิ

งานบริหารธุรการและสารบรรณ

นายสุริยา บำรุงแนว
งานบริหารบุคคล
copyright @www.streechaiyaphum2.ac.th 2011.
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ต.บ้านเล่า  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์  044-833907 , 081-8779758