ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสงวน มาตกำจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/05/2011
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 440962
Page Views 562012
ลิ้งค์น่าสนใจ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

               พัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ   มุ่งมั่นคุณธรรม     เลิศล้ำดนตรีกีฬา 

        ก้าวหน้าเทคโนโลยี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

          น้อมนำสู่ชมชน  ดำรงตนอย่างพอเพียง

ปรัชญา

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

(ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต  อ่านว่า ปัญญา โลกัสสะมิ ปัชโชโต)
copyright @www.streechaiyaphum2.ac.th 2011.
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ต.บ้านเล่า  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์  044-833907 , 081-8779758